A ,,Haza bölcse”, a mi hazánké Deák Ferenc,  a név, melyet kimondva mindenkinek ugyanaz jut eszébe: a ,,Haza bölcse”

 

Deák a magyar történelem egyik kiemelkedő, az ország sorsát befolyásolni képes szereplője volt. Akinek már életében nagy tisztelete alakult ki, és ami a későbbiek során is megmaradt. Nem vált ugyan népdalok, drámák, filmek hősévé, de alakját mindig körülfonta egyfajta elismertség, amelynek jellegzetes megnyilvánulása például az a számtalan anekdota, amelyeket az emlékezet megőrzött róla, vagy alakjához kapcsol. Deák Ferenc olyan ember és olyan politikus volt, aki tudott bátor lenni, amikor bátornak kellett lenni, és tudott bölcs lenni, amikor bölcsnek kellett lenni –anélkül, hogy a becsületén csorba esett volna. Deák Ferenc alakja különleges helyet foglal el a Zala megyeiek emlékezetében. Számon tartják, mint országunk egyik kiemelkedő politikusát, jelentős történelmi személyiséget, valamint számos helység őrzi féltőn emlékét, intézmények viselik a nevét, szobrai, emléktáblái, róla elnevezett utcák, terek találhatók országszerte.
Deák Ferencről sokan sokféleképpen írnak, beszélnek,idézik gondolatait. A Deákiság, mint életfilozófia, a Hazához a Nemzethez való viszonyulás azonban nem mindenki számára egyértelmű. Deákot megismerni, megpróbálni azonosulni vele és a mai nihilista közállapotok között minden Magyar ember számára kötelező!
A mi Deákunk egy olyan korszakban élt és alkotott –többnyire Kehidai birtokán- amit Széchenyi vagy éppen Kossuth nevével fémjeleznek. Deákról, akinek köszönhetően megmaradhattunk Magyarnak, akinek köszönhetjük a kiegyezést a Habsburgokkal, szinte alig, vagy inkább semmit sem hallunk.

A Deák Ferenc Hagyományőrző Alapítvány 2012-ban alakult. Az alapítvány életre hívásának a mai közállapotokban tapasztalható kaotikus és értéknélküliséget képviselő állapota indokolta. Ma nagyon sokan hivatkoznak Deákra, idézik mondatait, de kevese tudják ki is volt valójában Deák Ferenc, a Deák család és mit adott Magyarországnak, azon belül is a történelmi Zala Megyének. Az alapító és a Kuratóriumi tagok is a Deák család és ezen belül is maga Deák Ferenc szellemi és tárgyi hagyatékának mind szélesebb körben történő megismertetését tűzte ki céljául.

3D séta

 

Galéria

Hírlevél